CÔNG TY CỔ PHẦN MARKETSAIGON VIETNAM COOPERATION

MST : 0316588405

Hotline : 0983763460 - 0987703351

E-mail : marketsaigon.cs1@gmail.com

ADD : Số 8 Đường Lê Văn Miến, ThảoĐiền, Quận2, HCM 


주문 · 배송 안내 | 월-토

배송 : 오전 9시 - 오후 7시 30분

※ 일요일 주문건은 월요일에 배송됩니다


입금계좌번호

Shinhan Bank Vietnam

700-018-713186
CONG TY CO PHAN MARKETSAIGON VIETNAM

 

     고객 행복 센터 | 월 - 토 

      0983763460 - 0987703351

      marketsaigon.cs1@gmail.com

      오전 9시 - 오후 7시

     주문 ·배송 | 월 - 토

      배송 : 오전 9시 - 오후 7시 30분


CÔNG TY CỔ PHẦN MARKETSAIGON VIETNAM COOPERATION

MST : 0316 588 405

Cấp ngày 21/5/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh - Phòng Đăng ký Kinh doanh

Địa chỉ : Số 8 Đường Lê Văn Miến, Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

Hotline : 0983763460 - 0987703351 

Email liên hệ : marketsaigon.cs1@gmail.com